Jacques d’ Ancona zei vroeger altijd: “gewoon doorrrgaan”

Dus ook al wordt iets niet meteen opgepikt of heb je niet meteen succes in wat je doet:  Keep going on!